Stichting GOODWAY FOUNDATION ondersteunt
hulpbehoevenden middels duurzame humanitaire projecten

GOODWAY FOUNDATION zet zich in voor duurzame ontwikkelingshulp aan hulpbehoevenden. De FOUNDATION kent geen winstoogmerk en beoogt het algemeen belang te dienen. GOODWAY FOUNDATION wilt diegenen bereiken die in hun kansen en mogelijkheden uitgesloten worden door armoede, beperkte gezondheid, verblijf in achtergestelde gebieden, educatieve achter gesteldheid of andere vormen van maatschappelijke uitsluiting. GOODWAY FOUNDATION zet zich met name in voor armen, (wees)kinderen, sociaal zwakkeren en gehandicapten. GOODWAY FOUNDATION doet dit door middel van kortstondige projecten waarin duurzame oplossingen het centrale uitgangspunt vormen.

Onze duurzame ontwikkelingshulp ondersteunt in de kritieke levensomstandigheden van mensen:

1) Economische vooruitgang: ondersteuning van arme gezinnen om duurzaam in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

2) Humanitaire hulp aan kinderen: ondersteuning van weeskinderen in levensonderhoud, zorg en educatie middels duurzame sponsorprogramma’s.

3) Onderwijs en maatschappelijke ontwikkeling: Voorzien in educatie en intellectuele vooruitgang waarbij een duurzame basis wordt gevormd en mensen in staat worden gesteld om zelfstandig en onafhankelijk in het leven te staan.